رکورد تعداد یوزرها آنلاین استیم برای سومی بار در سه هفته‌ی اخیر جابه‌جا شد

با ادامه‌ی بسط ویروس کرونا و استمرار خانه‌نشینی مردمان در کشورهای مشغول , رکورد یوزرها همزمان استیم برای بار سوم در سه هفته‌ی اخیر شکسته شد .

با ادامه‌ی توسعه و گسترش ویروس کرونا در دنیا , سیاست فاصله‌گذاری اجتماعی در بخش اعظمی کشورها به‌طورجدی پیگیری میگردد . بنابراین اکثری از مردمان برای جدا زنجیره‌ی شیوع بیماری در خانه‌های خویش در موقعیت خویش قرنطینگی به رمز میبرند . همین مورد منجر شده‌است که‌این ایام بازی‌های رایانه‌ای به‌عنوان یک کدام از پرطرفدارترین تفریحات خانگی مضاعف موردتوجه قرار بگیرند .

پلتفرم گیمینگ کمپانی ولو به لطف خانه‌نشینی مردمان در اثر شیوع کرونا , برای سو‌مین توشه در سه هفته‌ی اخیر رکورد جدیدی از تعداد یوزرها همزمان ثبت کرد . درطول روز یک‌شنبه ۱۰ فروددین ماه تعداد ۲۳ , ۳۹۲ , ۲۹۸ استفاده کننده هم زمان در پلتفرم استیم ثبت شد که در مورخ این پلتفرم بی‌سابقه است . بازی Counter – Strike : Global Offensive با بیش تر از یک میلیون گیمر به طور همزمان پرطرفدارترین بازی استیم در‌این روز بود . Dota 2 با نسبتاً ۷۵۰ هزار بازی‌کننده در رتبه‌ی دوم قرار داشت و PUBG با حدود ۵۶۰ هزار بازی‌کننده‌ی به طور همزمان رده بعدی را به خویش اختصاص بخشید .

تا پیش از پیدایش چالش کرونا , رکورد یوزرها به طور همزمان استیم به مورخ ۱۳ بهمن صحیح قبلی از مسابقه‌ی فینال استکان فوتبال آمریکایی موسوم به Super Bowl برمی‌گشت . در‌این مورخ تعداد ۱۸/۸ میلیون استفاده کننده به‌طور به طور همزمان درین پلتفرم فعال بودند . این قضیه دو هفته پیش و طی روز یکشنبه , ۲۵ اسفند , با ثبت ۲۰ , ۳۱۳ , ۴۵۱ استفاده کننده آنلاین تغییر تحول کرد . یک هفته سپس با ثبت بیشتراز ۲۲ میلیون استفاده کننده همزمان این رکورد مجددا جابه‌جا شد .

با سه توشه جابه‌جایی رکورد تعداد یوزرها هم زمان در سه هفته‌ی پی در پی با‌یقین برای بخش اعظمی این سؤال اتفاق افتاده است که تعداد یوزرها آنلاین استیم چه زمان به سقف خویش خواهد رسید . جواب این سؤال به‌طور بی نقص به شرایط شیوع بیماری کووید ۱۹ برمی‌گردد . طبق نهایی آمار , تعداد موردها ابتلا در ایالات متحده و همین‌طور کشورهای اروپایی با شیب متعددی در هم اکنون صعود است و به‌نظر میرسد هنوز تا زمان اتمام این چالش مضاعف مسافت داریم . با ادامه‌ی اجرای سیاست‌های فاصله‌گذاری اجتماعی درین کشورها ممکن است در آتی هم مجددا شاهد ارتقاء تعداد یوزرها استیم خوا هیم بود .

مطالب مرتبط